ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЕКТНОГО ЦИКЛУ ДЛЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ ЗА ПІДТРИМКИ МФО

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЕКТНОГО ЦИКЛУ ДЛЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ ЗА ПІДТРИМКИ МФО
Стейкхолдери:
ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ
ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ
Липень 2019 - Лютий 2020
Листопад 2019 - Травень 2020
Січень - Серпень 2020
Розробка проектів НПА, в тому числі «Концепції щодо підвищення ефективності впровадження спільних з МФО проектів на 2020 – 2023 роки»
Описано загальну характеристику системи управління проектним циклом в Україні у порівнянні з європейськими практиками, визначено ключові проблеми (процедури та практичні аспекти їх виконання)
Надання рекомендацій та розробка комплексного Плану заходів для прискорення та вдосконалення проектного циклу суверенних і субсуверенних проектів МФО
15 заходів рекомендовано
10 заходів затверджено Мінфіном
Спрощення та прискорення процедур проектного циклу
Забезпечення процедурної та методологічної бази для оцінки і відбору проектів
Забезпечення умов функціонування цілісної системи реалізації проектів МФО
8 заходів рекомендовано
5 заходів затверджено Мінфіном
14 заходів рекомендовано
11 заходів затверджено Мінфіном
• Усунення затримок під час етапів проектного циклу

• Спрощення процедур

• Оптимізація структури суверенних проектів
• Забезпечення якісного програмування

• Забезпечення якості підготовки проектів на основі детального аналізу

• Забезпечення оцінки проектів під час відбору та після їх впровадження
• Підвищення інституційної спроможності бенефіціарів та органів влади

• Запровадження прийнятних міжнародних практик в законодавче регулювання секторів суміжних з впровадженням інвестиційних проектів

• Запровадження належного контролю та моніторингу за впровадженням проектів

• Підвищення платіжної дисципліни бенефіціарів та створення механізму припинення проектів
Термін підготовки та реалізації суверених і субсуверених проектів може перевищувати 7 років
Початковий стан
Аналіз проектного циклу суверенних та субсуверенних проектів МФО в Україні, детальний аналіз трьох суверенних проектів (ЄІБ, ЄБРР та МБРР)
Підхід
1
2
3
Результат
Підготовлено 37 рекомендованих заходів, 26 з яких були прийняті Міністерством фінансів