СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОСТАЧАЛЬНИКА ЕНЕРГІЇ

СТВОРЕННЯ ІНОВАЦІЙНОГО ПОСТАЧАЛЬНИКА ЕНЕРГІЇ
Замовник:
ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ
ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ
Аналіз існуючих ресурсів та оцінка ринкових можливостей (з урахування ринкових та політичних ризиків)
Обговорення з акціонерами потенційних стратегій розвитку бізнесу
Розробка бізнес-моделі інноваційного постачальника енергії та інжиніринг ключових бізнес-процесів
3кв 2020
4кв 2020
3кв 2020
1кв 2021
Вихід на ринок
не розголошується
Розгляд акціонерами нових можливостей для розвитку бізнесу
Початковий стан
Формування стратегії та бізнес-моделі на основі наявних ресурсів акціонерів та нових ринкових можливостей, максимізація синергетичного ефекту з існуючим бізнесом. Виконання ролі проектного офісу
Підхід
Вихід на новий ринок з інноваційною (нестандартною) бізнес-моделлю
Результат